ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

   ท่านสามารถคลิกเพื่อร่วมจุดเทียนชัยถวายพ่อหลวงได้ที่นี่

  ท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงธงชาติไทยได้ที่นี่  

  เพลงธงชาติไทย

   รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

   ประกาศรับสมัคร อส.ทพ.กรม ทพ.๑๑ (๓๐๐ อัตรา) (ต.ค.๕๕) 

   ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชายหรือหญิง)ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก
    เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา

   กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน ๗ อัตรา และเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๖ อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

   สรุปการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ.

   สรุปการประชุมชี้แจงและสั่งการของ มทภ.1

ทบ.ย้ำเตือนพร้อมห้าม ลักลอบเข้าไปเก็บกระสุน/ระเบิดในพื้นที่ฝึกของหน่วยทหารเพื่อความปลอดภัย 
ร.29 เดินหน้างานแก้ปัญหายาเสพติดเป็น  “หน่วยทหารสีขาว” ควบคู่กับการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กำลังพล
ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ. ได้ที่หน้า Download

กรมทหารราบที่29

 

ผู้บังคับบัญชา

พันเอก อิทธิพล     สุวรรณรัฐ

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

ฟังเพลง : ธงชาติไทย

 

นายทหารราชองครักษ์ประจำราชสำนักเวร

โครงการธนาคารขยะ ร.29

มุมเศรษฐกิจพอเพียง

บริการกำลังพล

ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. ข่าวทหารบก

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

โทรทัศน์ออนไลน์

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

วิทยุออนไลน์

ประวัติร.29

กรมทหารราบที่29

ท่องเที่ยวในหน่วยบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๗๐๐

 

กรมทหารราบที่29

ระบบ E-Learning

รวมกิจกรรมหน่วยทั้งหมด...ที่นี่ครับ

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

เชื่อมโยงหน่วยงาน

รัฐบาลไทย กรมสนับสนุนการรบ กองพลทหารราบที่ 9
กระทรวงกลาโหม รวมหน่วยงานในกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพไทย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29
กองทัพบก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
กองทัพภาคที่ 1 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29
กองพลทหารราบที่ 9 หน่วยงานราชการไทย
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  

แนะนำเว็บไซต์

ถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมทหารราบที่ 29

 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium

  Last Update 18/05/2558 17:01:32